Novinky

Informace KÚ Libereckého kraje k mimořádným opatřením k prevenci šíření onemocnění COVID-19

8.3.2020

Dne 10. března 2020 rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví o vydání mimořádného opatření, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění […]

KORONAVIR – AKTUÁLNÍ RADY A DOPORUČENÍ

29.2.2020

ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ KORONAVIREM (COVID-19) CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Z NÁS Často si myjte ruce vodou a mýdlem, a to zejména po použití toalety, před přípravou pokrmů a jejich konzumací, po smrkání, kašlání, kýchání, po návštěvě zdravotnického zařízení, po manipulaci s penězi, po příchodu domů z venku. Nedotýkejte se očí, nosu a […]

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MODERNIZACE PÁNSKÝCH TOALET V BUDOVĚ OÚ – ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

29.1.2020

Na základě rozhodnutí zastupitelstva (usnesení č. 1/2020/11 ze dne 28.01.2020) vyhlašujeme VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na zakázku malého rozsahu MODERNIZACE PÁNSKÝCH TOALET V BUDOVĚ OÚ CHOTOVICE. Před zasláním nabídky zřetelně označte obálku nápisem NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Podklady pro výběrové řízení: Zadání a podmínky výběrového řízení Slepý rozpočet Nákres stávajícího stavu (půdorys)

Sběr jedlých olejů a tuků

28.1.2020

Vážení spoluobčané, za hospodou je nově přistavený kontejner na sběr jedlých tuků a olejů. POUŽITÉ TUKY A OLEJE VHAZUJTE V UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH! Prozatím je přistaven tento jeden kontejner, sběr budeme monitorovat a v případě potřeby postupně můžeme rozšířit i na jiná stanoviště. Ale to ukáže čas.