Nadace ČEZ – nová lipová alej a svah za kostelíkem